Bảo Hộ Lao Động Hoàng Phương Nam

Quần áo bảo hộ lao động - phân loại

Đăng ngày: 03-01-2018
QUẦN ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG
Phân loại theo tiêu chuẩn TCVN 2607-78

1.Tiêu chuẩn này áp dụng đối với quần áo bảo hộ lao động và quy định cách phân loại quần áo theo tính chất bảo vệ. Tiêu  chuẩn này  không  áp  dụng cho  quần áo vệ sinh (quần áo y tế và  các  ngành phục vụ...)

2. Quần áo bảo hộ lao động theo tính chất bảo vệ được pbân loại thành các nhóm và phân nhóm như bảng sau :
 
Ký hiệu nhóm Tính chất bảo
vệ của nhóm quần áo bảo hộ lao động

 
Kí hiệu  phân nhóm
 
Tính chất bảo vệ
của phân nhóm

quần áo
bảo hộ lao động

 
C

Chống tác
động cơ học

b

t
 


m


 -Báo hiệu

 -Chống tác
dụng đâm thủng và
rách.

 -Chống mài mòn.
 
B

  Chống bắn
trong sản xuất

   
  Chống tác
động của
nhiệt
độ cao
hoặc thấp
 
c


b


g


l

t
 
 -Chống nhiệt độ
cao do khí hậu.

 -Chống bức xạ nhiệt.

 -Chống tia lửa
, giọt và vảy
kim loại nóng.

 -Chống ngọn lửa.

-Chống nhiệt độ thấp.
 
 
P
 Chống
phóng xạ
b


t
 -chống bẩn phóng xạ.


 -Chống tia phóng xạ
 
 
B
 Chống tia
rơnghen
 
   
 
Đ
 
 Chống
tĩnh điện,
trường
điện từ và
trường điện
 
t
đ
t t
 -Chống tĩnh điện.
 -Chống trường điện.
 -Chống trường điện từ

 
 

Thí dụ một số ký hiệu:

- Quần áo bảo hộ chống làm thủng và rách : Ct

- Quần áo bảo hộ chống bắn trong sản xuất : B

- Quần áo bảo hộ c
hống tia lửa, giọt và vảy kim loại nóng: NĐg

- Quần áo bảo hộ chống tĩnh điện: Đt

>>>Một số mẫu quần áo bảo hộ lao động thông dụng

Bảo Hộ Lao Động Phương Nam chuyên cung cấp quần áo bảo hộ lao động, áo phản quang - áo gile phản quang chất lượng - Uy tín tại tphcm và giao hàng toàn quốc.

>>>Nhận may quần áo bảo hộ, đồng phục công nhân, kỹ sư, in thêu logo công ty theo yêu cầu quý khách hàng.
Địa chỉ: 114 Đường 120, Kp. 2, P. Tân Phú, (Quận 9), Tp. Thủ Đức, Tp. HCM Email: baohophuongnam@gmail.com Hotline: 0899169138 - 0931796933