Công Ty TNHH Bảo Hộ Lao Động Hoàng Phương Nam

Giá dây bẹ cẩu hàng cập nhật tháng 5/2022

Đăng ngày: 03-01-2018
Bảng dây bẹ cẩu hàng cập nhật tháng 5/2022. BHLĐ Hoàng Phương Nam điều chỉnh giá giảm tốt nhất cho khách hàng với sản phẩm dây bẹ cẩu hàng các loại từ 1 Tấn đến 12 Tấn, 1 mét đến 10 mét. 

Dây bẹ cẩu hàng hệ số an toàn 5:1 Giá đã bao gồm 8% VAT
 
STT Tên sản phẩm (số Tấn, chiều dài, bản rộng) ĐVT Đơn giá
1 Dây cẩu hàng 1T 1m, 30mm sợi 40,000
2 Dây cẩu hàng 1T 2m, 30mm sợi 50,000
3 Dây cẩu hàng 1T 3m, 30mm sợi 70,000
4 Dây cẩu hàng 1T 4m, 30mm sợi 95,000
5 Dây cẩu hàng 1T 5m, 30mm sợi 104,000
6 Dây cẩu hàng 1T 6m, 30mm sợi 114,000
7 Dây cẩu hàng 1T 8m, 30mm sợi 154,000
8 Dây cẩu hàng 1T 10m, 30mm sợi 201,000
9 Dây cẩu hàng 2T 1m, 50mm sợi 51,000
10 Dây cẩu hàng 2T 2m, 50mm sợi 80,000
11 Dây cẩu hàng 2T 3m, 50mm sợi 109,000
12 Dây cẩu hàng 2T 4m, 50mm sợi 137,000
13 Dây cẩu hàng 2T 5m, 50mm sợi 167,000
14 Dây cẩu hàng 2T 6m, 50mm sợi 196,000
15 Dây cẩu hàng 2T 8m, 50mm sợi 260,000
16 Dây cẩu hàng 2T 10m, 50mm sợi 321,000
17 Dây cẩu hàng 3T 2m, 75mm sợi 117,000
18 Dây cẩu hàng 3T 3m, 75mm sợi 162,000
19 Dây cẩu hàng 3T 4m, 75mm sợi 206,000
20 Dây cẩu hàng 3T 5m, 75mm sợi 247,000
21 Dây cẩu hàng 3T 6m, 75mm sợi 291,000
22 Dây cẩu hàng 3T 8m, 75mm sợi 379,000
23 Dây cẩu hàng 3T 10m, 75mm sợi 466,000
24 Dây cẩu hàng 4T 3m, 100mm sợi 214,000
25 Dây cẩu hàng 4T 4m, 100mm sợi 275,000
26 Dây cẩu hàng 4T 5m, 100mm sợi 333,000
27 Dây cẩu hàng 4T 6m, 100mm sợi 392,000
28 Dây cẩu hàng 4T 8m, 100mm sợi 508,000
29 Dây cẩu hàng 4T 10m, 100mm sợi 625,000
30 Dây cẩu hàng 5T 3m, 125mm sợi 264,000
31 Dây cẩu hàng 5T 4m, 125mm sợi 339,000
32 Dây cẩu hàng 5T 5m, 125mm sợi 411,000
33 Dây cẩu hàng 5T 6m, 125mm sợi 483,000
34 Dây cẩu hàng 5T 8m, 125mm sợi 631,000
35 Dây cẩu hàng 5T 10m, 125mm sợi 777,000
36 Dây cẩu hàng 6T 3m, 150mm sợi 321,000
37 Dây cẩu hàng 6T 4m, 150mm sợi 411,000
38 Dây cẩu hàng 6T 5m, 150mm sợi 502,000
39 Dây cẩu hàng 6T 6m, 150mm sợi 590,000
40 Dây cẩu hàng 6T 8m, 150mm sợi 770,000
41 Dây cẩu hàng 6T 10m, 150mm sợi 947,000
42 Dây cẩu hàng 8T 4m, 200mm sợi 825,000
43 Dây cẩu hàng 8T 5m, 200mm sợi 972,000
44 Dây cẩu hàng 8T 6m, 200mm sợi 1,114,000
45 Dây cẩu hàng 8T 8m, 200mm sợi 1,506,000
46 Dây cẩu hàng 8T 10m, 200mm sợi 1,724,000
47 Dây cẩu hàng 10T 4m, 250mm sợi 989,000
48 Dây cẩu hàng 10T 5m, 250mm sợi 1,231,000
49 Dây cẩu hàng 10T 6m, 250mm sợi 1,208,000
50 Dây cẩu hàng 10T 8m, 250mm sợi 1,381,000
51 Dây cẩu hàng 10T 10m, 250mm sợi 2,117,000
52 Dây cẩu hàng 12T 4m, 300mm sợi 1,176,000
53 Dây cẩu hàng 12T 6m, 300mm sợi 1,724,000
54 Dây cẩu hàng 12T 10m, 300mm sợi 2,826,000
 
bảng giá dây bẹ cẩu hàng hệ số 5:1 các cỡ