Công Ty TNHH Bảo Hộ Lao Động Hoàng Phương Nam

Mặt nạ phòng độc và phin lọc 3M

Đăng ngày: 03-01-2018

Mặt nạ phòng độc và phin lọc 3M được sử dụng rộng rãi trong lao động như: Hầm mỏ, xịt thuốc sâu, phun xịt sơn,... Môi trường làm việc bắt buộc phải tiếp xúc với không khí ô nhiễm, khí vô cơ, khí hữu cơ, axit độc hại...
 

Mặt nạ phòng độc 3M 6200
 

Để đảm bảo an toàn cho người lao động, để tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân chúng ta nên sử dụng mặt nạ phòng độc.

Tuy nhiên, mỗi loại mặt nạ phòng độc, mỗi loại phin lọc có chức năng và công dụng khác nhau tùy vào công việc và môi trường sử dụng.

Khi sử dụng chúng ta nên chọn mặt nạ phòng độc và phin lọc 3M sao cho phù hợp để đảm bảo hiệu quả tốt nhất.

phin loc 3M

Phin lọc 3M 6001: lọc hơi hữu cơ.

Phin lọc 3M 6002: lọc hơi vô cơ, khí axit.

Phin lọc 3M 6003: lọc hơi hữu cơ, hơi vô cơ và khí axit.

Phin lọc 3M 6004: lọc hơi amoniac, methylamine.

Phin lọc 3M 6005: lọc hơi hữu cơ, formandehit.

Phin lọc 3M 6006: lọc hơi hữu cơ, vô cơ, amoniac, methylamine, formandehit và HF.

Phin lọc 3M 6009: lọc hơi thủy ngân và khí clo.

Phin lọc 3M 2091: lọc khói hàn, bụi gốc dầu và không dầu.

Phin lọc 3M 2097: lọc bụi gốc dầu và không dầu.

Phin lọc 3M 7093: lọc khói, bụi hàn.

>>> Mua mặt nạ phòng độc giao hàng toàn quốc - Bảo Hộ Lao Động Phương Nam